جستجو در آموزش پارسی  


انتخاب دسته از سال نوبت
انتخاب بخش تا سال ترتیب
فقط عکس دار
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل  »   آخرین محصولات        

دکتری مجموعه علوم تربیتی 8 - مشاوره سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 7 - روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 6 - آموزش عالی سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 5 - تکنولوژی آموزشی سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 4 - روان شناسی تربیتی سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 3 - مدیریت آموزشی سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 2 - برنامه ریزی درسی سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه علوم تربیتی 1 - فلسفه تعلیم و تربیت سال 93
دکتری مجموعه علوم تربیتی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه فلسفه سال 93
دکتری مجموعه فلسفه 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

نمونه سوالات تافل در 3 بخش
زبان انگلیسی Toefl 2014
فرمت : Word 2003
دارای پاسخ نامه
نوبت : نامشخص
قیمت : 5,000 تومان
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی سال 93
دکتری اطلاعات ودانش شناسی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری حسابداری سال 93
دکتری حسابداری 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

دکتری مجموعه مدیریت سال 93
دکتری مجموعه مدیریت 1393
فرمت : PDF
قیمت : 2,500 تومان

زبان فرانسه و زبان آلمانی برای سال 93 کد رشته های 1134 - 1156 - 1157 - 1267
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان

زبان فرانسه سال 93 برای کد رشته های 1117 - 1118
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان

زبان فرانسه و زبان آلمانی صبح جمعه سال 93
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان

زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته های 1102 - 1130 - 1154 - 1155 - 1263 - 1283 - 1284
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان

زبان فرانسه و زبان آلمانی صبح پنجشنبه سال 93
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان

زبان فرانسه و زبان آلمانی سال 93 برای کد رشته های 1106 - 1251
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان

زبان فرانسه و زبان آلمانی عصر جمعه برای سال 93
کارشناسی ارشد زبان فرانسه زبان آلمانی 1393
فرمت : PDF
قیمت : 1,000 تومان